Překlady & tlumočení

Zajišťujeme překlady a tlumočení ve všech světových jazycích a oborech. Naši překladatelé a tlumočníci nabízejí všestranné jazykové služby.

Naši spolupracovníci jsou soudně jmenovaní překladatelé a tlumočníci a pro úřední použití mohou překlad ověřit soudním kulatým razítkem.

Z nabídky dalších služeb uveďme korektury, přepis z psaného textu i zvukového záznamu, nahrávaní, konzultace. Nabízíme i profesionální koncové zpracování dokumentů před tiskem a sazbu textu.

Kvalita překladu vyšší než originálu!

Překlady ve všech jazycích a oborech
se soudním ověřením
expresní vyhotovení
korektury rodilými mluvčími
Specializace ruština a ukrajinština se soudním ověřením
Tlumočení ve všech jazycích a oborech
Jazykové korektury tiskové předlohy, přepisy

Kontakt

Ing. Miloslava Malenková — MALEN
Jugoslávská 2850 / 61
700 30 Ostrava — Starý Zábřeh
Česká republika

mobil: +420 603 368 834
e-mail: malen@malen.cz


Ing. Miloslava Malenková — MALEN | +420 603 368 834 | malen@malen.cz | Jugoslávská 2850/61, 700 30 Ostrava